9 ทักษะ สำหรับ
การก้าวสู่ ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ

เตรียมพร้อมสู่การอบรม ทักษะหัวหน้างาน ที่จะนำทีมของคุณสู่ความสำเร็จ 

อย่างมืออาชีพ ร่วมเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการทีม ได้แล้ววันนี้ 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ :

หัวหน้างานของคุณ

กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่

?

หัวหน้างานของคุณ กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หรือไม้

ความขัดแย้งในทีม การทำงานไม่เป็นทีม จนทำให้ทีมของคุณไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดจากการบริหารทีมของคุณ

"
"

ต้องวางแผนโครงการหรืองานที่ซับซ้อน งบประมาณ และทรัพยากร จนคุณไม่ สามารถบริหารเวลาได้

"
"

ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีม หรือการเผชิญกับปัญหาระดับบุคคล อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับองค์กรหากคุณไม่คิดที่จะแก้ไข

"
"

สั่งงานที่ไม่ชัดเจน มอบหมายงาน ไม่เหมาะสม ไม่รับฟังข้อเสนอแนะ ของทีม อาจทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกไม่พอใจกับการบริหารงานของคุณ

"
"

คอร์ส "9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ"

จะช่วยหัวหน้างานในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

โดยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารทีม และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้หัวหน้างาน มีความมั่นใจในบทบาทของพวกเขาและสามารถนำทีมสู่ความสำเร็จ

คอร์ส ฝึกอบรม อันดับหนึ่ง ของสถาบัน

ที่จะสร้างคุณเป็นสุดยอด หัวหน้างาน มืออาชีพ

เราจะนำคุณสู่การเรียนรู้ ทักษะหัวหน้างาน ที่จำเป็นสำหรับ
บทบาท หัวหน้างาน มืออาชีพ คุณจะได้เรียนรู้ 9 ทักษะสำคัญ
ดังต่อไปนี้

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 2

ทักษะที่ 1

หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ

(Leadership Skill)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 1

ทักษะที่ 2

การวางแผน

(Planning Skill)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 3

ทักษะที่ 3

การสั่งการ มอบหมาย
และติดตามงาน

(Directing, Delegation and Monitoring Skills)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 4

ทักษะที่ 4

การสอนงาน

(Coaching Skill)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 6

ทักษะที่ 6

ทักษะการจูงใจ

(Motivation Skill)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 5

ทักษะที่ 5

ทักษะการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ

(Communication Skill)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 7

ทักษะที่ 7

การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 8

ทักษะที่ 8

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

(Problem Solving)

ทักษะหัวหน้างาน มืออาชีพ 9

ทักษะที่ 9

การทำงานเป็นทีม

(Team Work)​

คุณจะได้เรียนรู้ทั้ง 9 ทักษะหัวหน้างาน นี้

ในราคาเพียง 3,000 บาท

เตรียมพร้อมสู่การเป็น หัวหน้างาน

ด้วยหลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่ หัวหน้างาน มืออาชีพ

เลือกอบรม 9 ทักษะหัวหน้างาน ได้ในแบบที่คุณต้องการ

ทักษะหัวหน้างาน

20 มิถุนายน 2566

เวลา 9:00-16:00 น.

HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

25 กรกฎาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

20 สิงหาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

22 สิงหาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3 กันยายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

6 กันยายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

10 กันยายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

20 กันยายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

27 กันยายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

11 ตุลาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

25 ตุลาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

5 พฤศจิกายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

8 พฤศจิกายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

12 พฤศจิกายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

21 พฤศจิกายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

22 พฤศจิกายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

13 ธันวาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

23 ธันวาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

19 กรกฎาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

16 สิงหาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

2 กันยายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

18 ตุลาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

14 พฤศจิกายน 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

17 ธันวาคม 2567

เวลา 9:00-16:00 น.

เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา

9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

แจกฟรีเอกสารประกอบการอบรม

แจกฟรีเอกสารประกอบการอบรม เมื่อจองอบรมรูปแบบ On-Site Training และ In-House Training

ใบเซอร์ อบรม ทักษะหัวหน้างาน

ใบประกาศนียบัตร Certificate หลังผ่านการอบรม เพื่ออัป โปรไฟล์ของคุณให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

คุณจะได้รับใบเซอร์ Certificate

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน มืออาชีพ

เข้าร่วมคอร์สอบรม 9 ทักษะหัวหน้างาน

มาเริ่มสร้างอนาคตที่ดีกับเรา ได้แล้ววันนี้!

9 ทักษะหัวหน้างาน สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างาน มืออาชีพ

อบรมทักษะหัวหน้างาน ชลบุรี

อบรมทักษะหัวหน้างาน ระยอง

อบรมทักษะหัวหน้างาน เชียงใหม่

อบรมทักษะหัวหน้างาน กรุงเทพ

อบรมทักษะหัวหน้างาน สงขลา

ทักษะหัวหน้างาน เสียงตอบรับจากลูกค้าที่ไว้วางใจใน TOPPRO

9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่ หัวหน้างาน มืออาชีพ ทักษะหัวหน้างาน

ทักษะหัวหน้างาน

รับจัดฝึกอบรม

Inhouse

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนา ทักษะหัวหน้างาน ได้ที่:

หลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับ การพัฒนา ทักษะหัวหน้างาน

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ ทักษะหัวหน้างาน

ทักษะหัวหน้างานเป็นคุณสมบัติที่ควรมีเพื่อให้สามารถดำเนินการบทบาท และ หน้าที่ของ หัวหน้างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากบทบาทและความต้องการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ขั้นตอนที่สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีดังนี้

 1. การรับฟังและประเมินตนเอง การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการรับฟังและตระหนักถึงจุดเด่น-จุดด้อย ของคุณเอง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาตนเองได้
 2. การเรียนรู้และการฝึกฝน: หัวหน้างานควรสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของทีม
 3. การเก็บรวบรวมความคิดเห็นและการประเมินผล การรับฟังอย่างใส่ใจช่วยให้หัวหน้างานได้ทราบถึงความคิดเห็นและความต้องการของทีม นอกจากนี้ยังควรมีการประเมินผลที่เป็นระยะเวลาเพื่อวัดผลสำเร็จของทีม
 4. การให้โอกาสและการท้าทาย: หัวหน้างานควรให้โอกาสและท้าทายให้แก่สมาชิกในทีมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ โดยการมอบหมายงานที่ท้าทายและให้ความรับผิดชอบที่มีความหลากหลายช่วยในการส่งเสริมการเติบโตและพัฒนาของสมาชิกในทีม

หัวหน้างานสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและบทบาทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

 1. หัวหน้างานด้านการบริหารและการจัดการ: เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการบริหารจัดการทั้งหมดในองค์กรหรือหน่วยงาน
 2. หัวหน้างานด้านโครงการ: เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและดำเนินการโครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 3. หัวหน้างานด้านการสร้างทีมและการนำทีม: เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างทีมงานที่มีความสามารถและความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่กำหนด
 4. หัวหน้างานด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์: เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร
 5. หัวหน้างานด้านการพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม: เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินงานในองค์กร

การควบคุมและบริหารงาน: หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะในการวางแผน, การกำหนดเป้าหมาย, และการจัดการเวลาเพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารงานในทีมหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การสื่อสาร: การสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน พัฒนาทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจน, การฟังอย่างใส่ใจ, และการสื่อสารระหว่างบุคคลในทีมหรือองค์กร
 2. การนำทีมและการสร้างทีม: หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะในการนำทีมโดยการสร้างบรรยากาศทำงานที่สร้างสรรค์และร่วมมือ การสนับสนุนสมาชิกในทีมให้ประสบความสำเร็จ
 3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ: หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 4. การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมสมรรถนะส่วนบุคคล: หัวหน้างานควรพัฒนาทักษะในการสร้างความเชื่อมั่นในทีมและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และทักษะของสมาชิกในทีม
 5. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง: หัวหน้างานควรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารทีมและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Toppro member คือ สมาชิกของเว็บไซต์ www.topprobooking.com มีสิทธิพิเศษที่เหมาะสำหรับผู้เข้ารับการอบรมและผู้ประสานงานเป็นอย่างยิ่ง อาทิเช่น ส่วนลดค่าอบรม สรุปสาระสำคัญกฎกระทรวงด้านความปลอดภัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เข้ารับการอบรมได้ตลอดทั้งปี มากกว่า20 หลักสูตร รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ฟรี เมื่อผ่านเข้ารับการอบรมในทุกหลักสูตร เป็นต้น สนใจสมัครสมาชิก Toppro member สามารถสมัครได้เลย คลิกที่นี่

บทความที่เกี่ยวกับ ทักษะหัวหน้างาน ที่ หัวหน้างาน อย่างคุณไม่ควรพลาด

  สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้าน
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
  บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO
  แบบครบวงจร

  ข่าวสารงาน HR ส่งตรงถึงคุณ

  กรอกอีเมลเลยวันนี้เพื่อติดตามเรื่องราวสำหรับหัวหน้างานและสิทธิพิเศษจาก TOPPRO ได้ก่อนใคร