หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ Leadership Skill

หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ Leadership Skill

Leadership Skill คุณสมบัติ และทักษะที่ผู้นำต้องพัฒนา และใช้เพื่อส่งผลให้กับทีม และองค์กรไปในทิศทางที่นำไปสู่เป้าหมาย การเป็นหัวหน้า ไม่ใช่เพียงการควบคุมและบริหารงานให้ผ่าน แต่เป็นการบริหาร และแสวงหาความเป็นเลิศ ในการนำทีมทำงาน ความเป็นผู้นำได้รับการยกย่องว่าเป็นหน้าที่ ที่น่าเคารพ  และท้าทายเป็นพิเศษ การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ไม่เพียงแค่เพิ่มคุณภาพการทำงานของทีมเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างมิตรภาพ และความไว้วางใจภายในทีมด้วย

Leadership Skill คือ

ทักษะการเป็นผู้นำ  คือ คุณสมบัติ และทักษะที่ผู้นำต้องพัฒนา และใช้เพื่อส่งผลให้กับทีม และองค์กรในทิศทางที่เป้าหมาย ทักษะเหล่านี้ช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทำงานร่วมกัน สร้างแรงบันดาลใจในทีม และสร้างผลกระทบที่มีประสิทธิภาพต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร บ่อยครั้งที่ ทักษะการเป็นผู้นำ ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การควบคุม หรือความสามารถในการบริหารงานเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจ และความสามารถในการสร้าง และบริหารทีมให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

10 คุณสมบัติ และทักษะในการเป็นผู้นำ

 1. วิสัยทัศน์และการกำหนดเป้าหมาย การมีวิสัยทัศน์ชัดเจน และสามารถกำหนดเป้าหมายที่ทันสมัย และท้าทายให้กับทีม

 2. การสื่อสารและการฟัง ความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจน และเข้าใจการฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 3. การบริหารและการจัดการ: ทักษะในการจัดการทรัพยากร และบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

 4. การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ: ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน

 5. การสร้างแรงบันดาลใจ: ความสามารถในการแรงบันดาลใจ และสร้างความเชื่อมั่นในทีม

 6. การบริหารความขัดแย้ง: การจัดการ และแก้ไขความขัดแย้งภายในทีม

 7. การทำงานเป็นทีม: ความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม และสร้างความร่วมมือ

 8. ความเป็นผู้ประสานงาน: ความสามารถในการเชื่อมโยง และประสานงานกับผู้อื่นเพื่อส่งผลให้เป็นร่วมกัน

 9. ความยืดหยุ่นและเข้ากับสถานการณ์: ความสามารถในการปรับตัวเพื่อเข้ากับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

 10. ความรับผิดชอบและการนำผู้อื่น: ความเต็มใจที่จะรับผิดชอบ และนำทีมให้ไปสู่ความสำเร็จ

การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เป็นกระบวนการที่ต้องการเวลา และความพยายาม แต่การพัฒนาทักษะเหล่านี้ จะส่งผลให้กับความสำเร็จ และความเป็นเลิศในบทบาทของผู้นำในองค์กร และทีมงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตร หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ Leadership Skill
สามารถเข้ารับการอบรมได้แบบออนไซต์ และออนไลน์
ติดต่อเราด่วน ที่ 033-166121

ความเป็นผู้นำ Leadership Skill สามารถสร้างได้

ความเป็นผู้นำ  เป็นคุณสมบัติและทักษะที่สามารถพัฒนา และสร้างขึ้นได้ แต่มันไม่เกิดขึ้นมาโดยเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และไม่เป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับการเกิด ความเป็นผู้นำสามารถสร้างได้ และสามารถพัฒนาขึ้นได้ผ่านการเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตการงาน และการส่งเสริมตนเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้

 1. การเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ คุณสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง และคนอื่น ๆ การศึกษาหนังสือ และวิชาการเกี่ยวกับการบริหาร และการนำทีมเอาไว้เป็นต้น

 2. ปฏิบัติในสถานการณ์จริง การทำงาน และปฏิบัติในสถานการณ์จริง เป็นที่สำคัญในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องการการนำทีม และการแก้ไขปัญหาจะช่วยพัฒนาทักษะ และความเข้าใจ

 3. การฝึกฝนและการพัฒนา การเข้าร่วมฝึกอบรม และโค้ชจากผู้มีประสบการณ์สามารถช่วยพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำได้ การได้รับคำแนะนำ และคำปรึกษาจากผู้เชียวชาญจะช่วยปรับปรุงการทำงาน และการเป็นผู้นำของคุณ

 4. การรับผิดชอบ การรับผิดชอบในการนำทีม หรือโครงการเป็นโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การดำเนินการ และการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง จะช่วยเรียนรู้ และเติบโตในบทบาทนี้

 5. การแสวงหาความเป็นเลิศ ความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดีที่สุด เป็นการสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาความเป็นผู้นำ

 6. การฟังความคิดเห็น การรับฟัง และเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ในการที่เหมาะสม และสามารถรับประโยชน์จากความรู้ และประสบการณ์ของผู้อื่นได้

 7. การตระหนักและการพัฒนาศักยภาพ การตระหนักถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะเป็นผู้นำ ในแนวทางที่ถูกต้อง

ดังนั้น เป็นผู้นำสามารถสร้างและพัฒนาความเป็นผู้นำได้เองผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ทักษะการเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาตลอดชีวิตและสามารถเพิ่มสรรค์ขึ้นได้ในแต่ละวันและสถานการณ์

7 Habits หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ (Leadership Skill)

The 7 Habits of Highly Effective People for Leadership Skill

“7 Habits” หรือ “The 7 Habits of Highly Effective People” เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนโดย Stephen R. Covey เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยม และมีความสำคัญในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และการบริหารชีวิตทั่วไป โดยหนังสือนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติตน และความคิด เพื่อเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิตทั่วไป นี่คือ สรุปคำแนะนำทั้ง 7 ข้อใน “7 Habits”

ความรับผิดชอบสำหรับชีวิตของคุณ (Be Proactive) ให้ความสำคัญกับการควบคุม และเลือกตั้งตนเองในการตอบสนองต่อสถานการณ์ เราสามารถเลือกว่าจะแสดงความตั้งใจ หรือเลือกการตอบสนองในสภาวะที่ต่อเนื่องได้

มุ่งมั่นในเป้าหมายของคุณ (Begin with the End in Mind) วางเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของคุณ ก่อนจะดำเนินการ เพื่อให้ทราบว่า เรากำลังไปทางไหน และว่าเราต้องการอะไรจากชีวิต และงานของเรา

ตัดสินใจเป็นขั้นตอนที่สาม (Put First Things First) จัดลำดับความสำคัญในการทำงาน และชีวิต ให้ความสำคัญกับงาน ที่สำคัญที่สุด และมีผลกระทบให้กับเป้าหมายของคุณ

มีจิตใจช่วยเพื่อน (Think Win-Win) ใช้ทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อสร้างความเข้าใจ และการประสานงานในรูปแบบ ที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ได้ประโยชน์

ฟังเพื่อเข้าใจก่อนที่จะได้รับคำตอบ (Seek First to Understand, Then to Be Understood) ฟังและเข้าใจต่อมาจึงให้คำตอบ การเข้าใจความคิด และความรู้สึกของผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจ

การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น (Synergize) ใช้ความแตกต่างเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า จากการทำงานร่วมกัน เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และความคิดสร้างสรรค์ได้จากความร่วมมือกับผู้อื่น

การพัฒนาและการเติบโต (Sharpen the Saw) ให้ความสำคัญกับการดูแลความสมดุล และการพัฒนาตนเอง การทำงาน และการเติบโตต้องเป็นอย่างเดียวกัน เพื่อให้เรามีพลังในการบริหารงาน และชีวิตในระยะยาว

บทเรียนจาก “7 Habits” เน้นถึงความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตัวเองในการเป็นผู้นำ ที่มีประสิทธิภาพ และเติบโตทั้งในด้านการบริหารงาน และการจัดการชีวิตทั่วไป

สรุป

หัวหน้าและความเป็นผู้นำ  เป็นคุณสมบัติและทักษะที่ผู้นำต้องพัฒนา และใช้เพื่อส่งผลให้กับทีม และองค์กรในทิศทางที่เป้าหมาย คุณสมบัติและทักษะเหล่านี้ รวมถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน การสื่อสารและการฟัง การบริหารและจัดการ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การสร้างแรงบันดาลใจ การบริหารความขัดแย้ง การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้ประสานงาน และเครื่องมือร่วมงาน ความยืดหยุ่นในการปรับตัว และเข้ากับสถานการณ์ ความรับผิดชอบและความนำผู้อื่น การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อสร้างความสำเร็จ และความเป็นเลิศในบทบาทของผู้นำในองค์กรและทีมงาน การเป็นผู้นำ ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมและการบริหาร แต่เป็นการสร้างและบริหารทีมให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO
แบบครบวงจร

ข่าวสารงาน HR ส่งตรงถึงคุณ

กรอกอีเมลเลยวันนี้เพื่อติดตามเรื่องราวสำหรับหัวหน้างานและสิทธิพิเศษจาก TOPPRO ได้ก่อนใคร